Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Thông báo số 110/TB-HĐQT (Tải về tại đây) Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết về Đại hội như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30' sáng, Thứ năm, ngày 11 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

3. Nội dung dự kiến:

  1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018
  2. Xem xét các Báo cáo hoạt động năm 2018 của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
  3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận
  4. Các nội dung quan trọng khác

4. Chương trình và tài liệu: Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Qúy Cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo trước tài liệu họp ĐHĐCĐ trên trang điện tử của Công ty từ ngày 01/04/2019 (www.vinacontrol.com.vn)

5. Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự

Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo Mẫu tải về tại đây) trước ngày 05 tháng 04 năm 2019, theo đường bưu điện, fax hoặc email tới địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Tổ Quản trị Công ty)

54 Trần Nhân Tông, p. Nguyễn Du, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

hoặc email: quantricongty@vinacontrol.com.vn - Fax: (+84) 24 3943 3844

6. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp đã gửi bản fax hoặc email) để đăng ký tham dự Đại hội.

Vì sự phát triển của Công ty và sự thành công của Đại hội, chúng tôi kính đề nghị Quý cổ đông quan tâm, trực tiệp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đầy đủ.

Xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt!


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn