Thông báo số 50802-QD-CT-TKT9-XPVPHC

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quí cổ đông thông báo số 50802/QD-CT-TKT9-XPVPHC của Cục Thuế TP Hà Nội về việc xử phạt hành chính

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn