Thông báo số 284/TGĐ-NS về việc thay đổi cán bộ quản lý Vinacontrol Hà Nội

Thông báo số 284/TGĐ-NS về việc thay đổi nhân sự cán bộ quản lý tại Vinacontrol Hà Nội.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn