Thông báo về việc thay đổi nhận sự CBQL Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thông báo số 292/TGĐ-NS về việc thay đổi Nhân sự Cán bộ quản lý Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn