TB số 89 HĐQT-TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ và TƯ cổ tức đợt 2 2020

Kính gửi quý Cổ đông Thông báo số 89 HĐQT-TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ và tạm ứng cổ tức đợt 2 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn