Thông báo số 51/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Thông báo số 51/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn