Thông báo số 315/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý tại Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo số 315/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý tại Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh đã ban hàng quyết định số 310/TGĐ-NS ngày 15/07/2019 tái bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban 4, Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh.

Chi tiết vui lòng Xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn