Thông báo số 308/TGĐ-NS về Công tác nhân sự CBQL trong Tập đoàn

Thông báo số 308/TGĐ-NS về Công tác nhân sự cán bộ quản lý trong Tập đoàn

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn