Thông báo số 306/TGĐ-NS về công tác nhân sự Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thông báo số 306/TGĐ-NS về việc công tác nhân sự cán bộ quản lý tại Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn