Thông báo số 268/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý

Thông báo số 268/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

2021.06._thng_bo_thay_i_cng_tc_nhn_s_cn_b_qun_l_800


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn