Thông báo số 246 TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý trong Tập đoàn

Kính gửi các đơn vị trong Tập đoàn,

Thông báo số 199/TGĐ-NS về việc tái bổ nhiệm nhân sự cán bộ quản lý trong Tập đoàn.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn