Thông báo số 242/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý tại Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thông báo số 242/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý tại Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. HCM.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn