Thông báo số 207/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Vinacontrol trân trọng kính gửi Quí Cổ đông thông báo số 207/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đây

tbao207-ngaydangkycuoicungdhdcdtn2020_page_1_800_01

tbao207-ngaydangkycuoicungdhdcdtn2020_page_2_800

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn