TB số 193/TB-HĐQT về việc đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Vinacontrol năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 193/TB-HĐQT về việc đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Vinacontrol năm 2021.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

thng_bo_193hdqt_800


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn