Thông báo số 124 TGĐ/NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý

Kính gửi các đơn vị trong Tập đoàn,

Thông báo số 124/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý toàn Tập đoàn.

2021.03.thng_bo_ti_b_nhim_800_01

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn