Thông báo 06/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý

Thông báo số 06/TGĐ-NS Về việc thay đổi công tác nhân sự cán bộ quản lý trong Tập đoàn.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

2022.01.thng_bo_b_nhim_ti_b_nhim_page_1_800

2022.01.thng_bo_b_nhim_ti_b_nhim_page_2_800

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn