Tái bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Vinacontrol

Ngày 14/05/2018, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc đã ban hành Quyết định về việc tái bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo và quản lý các đơn vị trong toàn Tập đoàn theo nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023).

Chi tiết xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn