Quyết định số 94/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi quý cổ đông Quyết định số 94/QĐ-HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn