Phòng Thí nghiệm Vinacontrol Vinh

Số hiệu: VILAS 196

Phụ lục của Văn phòng Công nhận Chất lượng

Địa chỉ:

 • 14 Đường Mai Hắc Đế, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Tel: +84 238 3840299 (Nghệ An)/ +84 237 386 2137 (Thanh Hóa)

Fax: +84 238 3844819 (Nghệ An)/ + 84 237 386 2137 (Thanh Hóa)

Email: vncvinh@vinacontrol.com.vn

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Phụ trách

Trưởng phòng: Ông Phan Văn Hiền

 

t: +84 238 3840299 (Nghe An)/ +84 237 386 2137 (Thanh Hoa)

f: +84 238 3844819 (Nghệ An)/ + 84 237 386 2137 (Thanh Hóa)

Gửi thư

Các mặt hàng thử nghiệm chính:

 • Quặng và khoáng sản
 • Than và cốc
 • Nhiên liệu khoáng rắn
 • Vật liệu xây dựng
 • Dăm gỗ
 • Thạch cao và sản phẩm thạch cao
 • v.v...

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn