Phòng Thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

Số hiệu: VILAS 268

Phụ lục kèm theo của Văn phòng Công nhận Chất lượng

Địa chỉ: 11 Hoàng Long, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Tel: +84 203 382 6737

Fax: +84 203 382 6169

Email: lab_qn@vinacontrol.com.vn

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Phụ trách

Trưởng phòng: Ông Đào Văn Lợi

Phó phòng: Bà Bùi Thị Thanh Huyền

 

t: +84 203 382 6737

f: +84 203 382 6169

Gửi thư

Các mặt hàng thử nghiệm chính:

 • Dầu thực vật
 • Phân bón các loại
 • Than
 • Quặng và khoáng sản
 • Dăm gỗ
 • Thức ăn chăn nuôi,
 • Vật liệu xây dựng (xi măng, clanke,v.v...)
 • Nhiên liệu khoáng rắn
 • v.v...

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn