Phòng Thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

Địa chỉ: 11 Hoàng Long, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Tel: +84 203 3826737

Fax: +84 203 3826735

Email: lab_qn@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Trưởng phòng: Ông Đào Văn Lợi

Phó phòng: Bà Bùi Thị Thanh Huyền

CHUYÊN PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM CÁC LOẠI HÀNG HÓA


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn