Phòng Thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng

Số hiệu: VILAS 381

Phụ lục của Văn phòng Công nhận Chất lượng

Địa chỉ: 56-80 Phạm Minh Đức, Q. ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: +84 225 365 2776

Fax: +84 225 376 0103

Email: lab_hp@vinacontrol.com.vn

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Phụ trách

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Oanh

Phó phòng: Bà Đinh Thị Hải Hà

 

t: +84 225 365 2776

f: +84 225 376 0103

Gửi thư

Các mặt hàng thử nghiệm chính:

 • Thực phẩm
 • Thức ăn chăn nuôi
 • Phân bón
 • Khí, dầu mỏ
 • Than, khoáng sản
 • Nông sản (Gạo, chè)
 • Hàng dệt may
 • Xi măng, clanke
 • v.v...

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn