Phòng Thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng

Địa chỉ: 56-80 Phạm Minh Đức, Q. ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: +84 225 3652776

Fax: +84 225 3760103

Email: lab_hp@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Oanh

CHUYÊN PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM CÁC LOẠI HÀNG HÓA


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn