Phòng Thí nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô A6-A8 đường 30/4, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tel: +84 236 3638129

Fax: +84 236 3844819

Email: lab_dn@vinacontrol.com.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Nhạn

CHUYÊN PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM CÁC LOẠI HÀNG HÓA


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn