Phòng Thí nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng

Số hiệu: VILAS 205

Phụ lục của Văn phòng Công nhận Chất lượng

Địa chỉ: Lô A6-A8 đường 30/4, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tel: +84 236 3638129

Fax: +84 236 3844819

Email: lab_dn@vinacontrol.com.vn

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Đo lường - Hiệu chuẩn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Phụ trách

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Nhạn

 

t: +84 236 363 8129

f: +84 236 384 4819

Gửi thư

Các mặt hàng thử nghiệm/hiệu chuẩn chính:

 • Phân bón
 • Quặng và khoáng sản
 • Than
 • Dăm gỗ
 • Vật liệu dệt và các sản phẩm dệt may
 • Thức ăn chăn nuôi
 • Nước mắm
 • Cân phân tích và cân kỹ thuật
 • Tủ sấy, tủ nhiệt, Oven
 • Bể điều nhiệt
 • Lò nung
 • Máy đo quang phổ tử ngoại khả kiến

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn