Nghị quyết 41/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi quý cổ đông Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020.

Chi tiết vui lòng xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn