Nghị quyết số 48/NQ-TGĐ về Hội nghị công tác truyền thông Tập đoàn Vinacontrol

Kính gửi Quý cổ đông và các thành viên Vinacontrol Nghị quyết số 48/NQ-TGĐ về Hội nghị Công tác truyền thông Tập đoàn Vinacontrol.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn