Nghị Quyết HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2018

- Nghị quyết 037/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2018 chi tiết xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn