Lễ ký kết hợp đồng giám định nguyên tắc giữa Vinacontrol và VNI

Ngày 26 tháng 7 năm 2016, Vinacontrol đã ký kết hợp đồng GIÁM ĐỊNH NGUYÊN TẮC với VNI. Theo đó, Vinacontrol sẽ thực hiện công việc giám định tổn thất và cung cấp các dịch vụ có liên quan khác, theo yêu cầu của VNI, phạm vi trong và ngoài Việt Nam. Hợp đồng này được thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống bao gồm Văn phòng Công ty và các Chi nhánh của cả hai bên tại Việt Nam.

vni_vnc

Tại Việt Nam, VNI được biết đến là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ Bảo hiểm Hàng không, Bảo hiểm Doanh nghiệp & Bảo hiểm cá nhân. VNI có 10 cơ sở tại các thành phố, tỉnh thành trên khắp Việt Nam.

Hai bên kỳ vọng việc ký kết hợp đồng sẽ mở ra những cơ hội và bước phát triển mới cho cả hai bên. Đây cũng là cơ hội để Vinacontrol có thể tiếp cận và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến các mảng giám định tổn thất cho ngành hàng không.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn