Kiểm định thiết bị áp lực

Các loại thiết bị áp lực cần kiểm định

  • Máy nén khí
  • Bình khí nén
  • Bình áp lực
  • Bồn bể áp lực
  • Bồn chứa khí

Vì sao phải kiểm định các thiết bị áp lực?

Vì việc kiểm định các thiết bị áp lực là quy định bắt buộc của nhà nước và vì sự an toàn cho người sử dụng

Quy trình kiểm định thế nào?

Kiểm định thiết bị áp lực theo quy trình của nhà nước ban hành


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn