Hội nghị tổng kết 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018

Ngày 30/01/2018, tại thành phố Đã Nẵng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã tổ chức “Hội nghị tổng kết 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018” với sự tham gia đoàn chủ tịch gồm có ông Bùi Duy Chinh - Chủ Tịch HĐQT, ông Mai Tiến Dũng - Tổng Giám đốc, ông Phan Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị, chi nhánh, công ty thành viên và các phòng ban của Văn phòng Tập đoàn.

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu tham dự đẫ được nghe trình bày báo cáo đánh giá hoạt động toàn ngành trong năm 2017. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, các con số của Vinacontrol đều tăng so với năm trước. Qua đó, năm 2017 tiếp tục được đánh dấu là một năm thành công của toàn tập thể Vinacontrol. 

Bên cạnh những thành công năm 2017, Ban Lãnh đạo Tập đoàn đồng thời cũng đưa ra định hướng công tác và các nhiệm vụ chính trong năm 2018 tại hội nghị. Các vấn đề dành nhiều thời để thảo luận đều liên quan tới công tác kinh doanh, phát triển thương hiệu và mở rộng phạm vi dịch vụ và kinh doanh trong môi trường mới.

Hội nghị cũng tiến hành biểu dương rất nhiều cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp nổi bật trong năm 2017.

27500506_2035589326456376_3516120669017533017_o_800

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị:


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn