Hội thảo triển khai hoạt động chứng nhận theo ISO/IEC 17065:2013

Là tổ chức giám định lớn nhất và có uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol hiện đang cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chứng nhận sự phù hợp sản phẩm theo Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN), Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn quốc tế…

Ngày 21/08/2014, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã tổ chức Hội thảo để triển khai hoạt động chứng nhận theo TCVN ISO/IEC 17065:2013. Tham dự cuộc hội thảo có đại diện Lãnh đạo Công ty, các phòng ban nghiệp vụ tại Văn phòng Công ty, Lãnh đạo các đơn vị/ chi nhánh và các phòng/ bộ phận chứng nhận tại các đơn vị/chi nhánh.

hophn_iso17065_800
Cuộc họp hội nghị triển khai hoạt động chứng nhận ISO/IEC 17065:2013

Ngày 13 tháng 12 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012) “Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ” được thay thế cho TCVN 7457:2004 (ISO/IEC Guide 65:1996). Để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt pháp lý để thực hiện hoạt động chứng nhận, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol cũng đã tiến hành xây dựng Hệ thống đánh giá chứng nhận sản phẩm theo TCVN ISO/IEC 17065:2013 thay thế cho TCVN 7457:2004 (ISO/IEC Guide 65:1996).

Tại cuộc hội thảo này, đơn vị xây dựng Hệ thống đánh giá chứng nhận sản phẩm – Ban kỹ thuật Văn phòng Công ty Vinacontrol đã trao đổi về nội dung phiên bản mới của tiêu chuẩn, những thay đổi so với phiên bản cũ, cũng như các yêu cầu liên quan đến tiêu chuẩn mới nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi công nhận và đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm theo quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN. Đại diện các đơn vị/ chi nhánh, phòng ban/ bộ phận chứng nhận cùng nhau trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình triển khai hoạt động chứng nhận và cùng rút kinh nghiệm để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu chứng nhận của khách hàng.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn