Hội nghị tổng kết 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019

Hội nghị tổng kết 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019

Ngày 17/01/2018, tại thành phố Hội An, Vinacontrol Group đã tổ chức “Hội nghị tổng kết 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019” với sự tham gia đoàn chủ tịch gồm có ông Bùi Duy Chinh - Chủ Tịch HĐQT, ông Mai Tiến Dũng - Tổng Giám đốc, ông Phan Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo các đơn vị, chi nhánh, công ty thành viên và các phòng ban của Văn phòng Tập đoàn. Ban Điều hành lựa chọn thông điệp “Giữ vững giá trị, không ngừng đổi mới” cho năm 2019, với hiệu lệnh mang tinh thần đổi mới vào trong tất cả công tác tài chính, thị trường, kỹ thuật, nhân sự của Vinacontrol Group.

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu tham dự được nghe trình bày báo cáo đánh giá hoạt động toàn ngành trong năm 2018. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, các con số của Vinacontrol đều tăng so với năm trước. Qua đó, năm 2018 tiếp tục được đánh dấu là một năm thành công của toàn tập thể Vinacontrol. 

Bên cạnh những thành công năm 2018, Ban Lãnh đạo Vinacontrol Group đồng thời cũng đưa ra định hướng công tác và các nhiệm vụ chính trong năm 2019 tại hội nghị. Các vấn đề dành nhiều thời để thảo luận đều liên quan tới công tác kinh doanh, phát triển thương hiệu và mở rộng phạm vi dịch vụ và kinh doanh trong môi trường mới.

Hội nghị cũng tiến hành biểu dương rất nhiều cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp nổi bật trong năm 2018.

img_3151_800img_3150_800img_3149_800img_3148_800


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn