Thông báo gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo Tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.

Chi tiết xem tại đây.

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn