Đổi tên một số phòng trực thuộc Vinacontrol Hà Nội và bổ nhiệm cán bộ quản lý Vinacontrol HCM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng Thông báo về việc đổi tên một số phòng trực thuộc Vinacontrol Hà Nội và bổ nhiệm cán bộ quản lý Vinacontrol Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn