Điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý Vinacontrol Hải Phòng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Vinacontrol Hải Phòng.

201709082205_800


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn