Công văn số 333/CV-CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Công văn số 333/CV-CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết vui lòng xem tại đây,

Trân trọng 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn