Công văn số 250/CV-ĐKKD về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quí cổ đông Công văn số 250/CV-ĐKKD về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn