Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol

Địa chỉ: 41 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: +84 24 39448089

Fax: +84 24 39449011

Email: vnce@vnce.vn

Website: www.vnce.vn

Tìm kiếm nhanh:

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LIÊN HỆ

Ban Lãnh Đạo

Giám đốc: Ông Đỗ Thịnh Thắng

 

 

Phòng Chứng nhận

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Công Hùng

  t: +84 24 39448089

f: +84 24 39449011

Gửi thư

Phòng Kiểm định

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Dương

 • Tel: 0979 892 879
 

t: +84 24 3944 0416

f: +84 24 3944 9011

Gửi thư

Phòng Kinh doanh

 

Hà Nội

 • t: +84 24 3944 8089
 • t: +84 24 3944 9011

TP. Hồ Chí Minh

 • t: +84 28 3932 0400
 • f: +84 28 3932 1300

Gửi thư

Phòng Hành chính - Kế toán

Người liên hệ: Bà Phạm Thị Hồng Nhung

 • Tel: 0932 211 786
 

t: +84 24 3944 8089

f: +84 24 3944 9011

Phòng Kiểm định TP. Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Ông Phạm Công Tuấn

 

t: +84 913 888 392

CÁC DỊCH VỤ DO VINACONTROL CERT CUNG CẤP

 • Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GOST, GB...), tiêu chuẩn khu vực (EN, CEN,...) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC,...)
 • Chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế
 • Kiểm định chất lượng, kỹ thuật an toàn
 • Kiểm tra hàng nhập khẩu
 • Kiểm định và hiệu chỉnh thiết bị đo
 • Giám định thiết bị, máy móc
 • Quan trắc môi trường lao động
 • Dịch vụ hợp tác quốc tế
 • Thử nghiệm không phá hủy
 • Đào tạo - Huấn luyện

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn