Công bố thông tin chuyển đổi sở hữu Công ty Thẩm định giá

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng công bố thông tin về việc chuyển đổi sở hữu Công ty Cổ phần Thẩm định giá Vinacontrol

Chi tiết xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn