Chứng nhận hợp quy vật liệu xây

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây

1. Những vật liệu xây nào cần chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD?

Những vật liệu xây sau cần phải chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD:

 • Gạch đặc đất sét nung (các loại gạch này có loại Hoffman và Tuynel)
 • Gạch rỗng đất sét nung (các loại gạch này có loại Hoffman và Tuynel)
 • Gạch bê tông, hay còn gọi là gạch block hay gạch không nung (trừ bê tông tự chèn)
 • Bê tông nhẹ – gạch bê tông khí chưng áp (ACC)
 • Bê tông nhẹ – Bê tông bọt, khí không chưng áp

2. Cách thức chứng nhận hợp quy cho các loại gạch trên:

Các đơn vị sản xuất các loại vật liệu xây này cần chứng nhận ISO 9001 và Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD. Khi thực hiện Vinacontrol sẽ thực hiện chứng nhận song song ISO 9001 và QCVN 16:2014/BXD cùng một lúc.

Thủ tục chứng nhận như sau:

Bước 1: Đơn vị sản xuất đăng ký và cung cấp các thông tin cần thiết cho Vinacontrol

Bước 2: Lên lịch đánh giá chứng nhận

Bước 3: Thực hiện đánh giá chứng nhận và lấy mẫu thử nghiệm

Bước 4: Thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có). Nếu không có điểm không phù hợp thì sẽ bỏ qua bước này.

Bước 5: Cấp chứng chỉ phù hợp ISO 9001 và QCVN 16:2014/BXD (nếu khách hàng đã có ISO 9001 thì chỉ cấp QCVN 16:2014/BXD)

Bước 6: Hướng dẫn Khách hàng thực hiện việc công bố hợp quy tại Sở Xây dựng.

3. Vì sao bạn chọn Vinacontrol chứng nhận sản phẩm vật liệu xây?

 • Vinacontrol được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện chứng nhận toàn bộ 10 nhóm vật liệu xây dựng trong tổng số 10 nhóm quy định tại thông tư 15/2014-TT-BXD và quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD
 • Vinacontrol là đơn vị chứng nhận được cả ISO 9001 và QCVN 16:2014/BXD nên chi phí và thời gian tiết kiệm cho khách hàng
 • Chi phí chứng nhận của Vinacontrol hợp lý
 • Thời gian chứng nhận nhanh
 • Hướng dẫn kèm theo cho khách hàng dịch vụ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng.

Vinacontrol chứng nhận các vật liệu xây sau:

 • Chứng nhận hợp quy gạch rỗng đất sét nung
 • Chứng nhận hợp quy gạch đặt đất sét nung
 • Chứng nhận hợp quy gạch hoffman
 • Chứng nhận hợp quy gạch tuynel
 • Chứng nhận hợp quy gạch không nung
 • Chứng nhận hợp quy gạch bê tông
 • Chứng nhận hợp quy gạch block
 • Chứng nhận hợp quy gạch xi măng cốt liệu
 • Chứng nhận hợp quy gạch khí chưng áp
 • Chứng nhận hợp quy gạch khí không chưng áp
 • Chứng nhận hợp quy gạch bê tông nhẹ

Hãy liên hệ trực tiếp với Vinacontrol để được tư vấn ngay!


Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn