Chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động

Chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động

Ngày 14/03/2017 Vinacontrol đã được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội chỉ định đánh giá cấp chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy:

 • Chứng nhận hợp quy là chứng nhận sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN)
 • Chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động là chứng nhận các sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với quy chuẩn (QCVN).

2. Thiết bị bảo hộ lao động nào cần chứng nhận hợp quy ? Các thiết bị bảo hộ lao động này cần chứng nhận theo quy chuẩn nào?

Các thiết bị bảo hộ lao động cần chứng nhận hợp quy bao gồm:

 • Chứng nhận hợp quy Găng tay cách điện theo Quy chuẩn QCVN 24:2014/BLĐTBXH
 • Chứng nhận hợp quy  Ủng cách điện theo Quy chuẩn QCVN 15:2013/BLĐTBXH
 • Chứng nhận hợp quy Mặt nạ phòng độc theo Quy chuẩn QCVN 10:2012/BLĐTBXH
 • Chứng nhận hợp quy  Mũ an toàn công nghiệp theo Quy chuẩn QCVN 06:2012/BLĐTBXH
 • Chứng nhận hợp quy Bán mặt nạ lọc bụi theo Quy chuẩn QCVN 08:2012/BLĐTBXH
 • Chứng nhận hợp quy Hệ thống chống rơi ngã cá nhân (dây đai an toàn) theo Quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH
 • Chứng nhận hợp quy  Ống cách điện chứa bọt và sào cách điện theo Quy chuẩn QCVN 14:2015/BLĐTBXH
 • Chứng nhận hợp quy Kính hàn theo Quy chuẩn QCVN 27:2016/BLĐTBXH

3. Đơn vị nào có chức năng chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động?

Vinacontrol là đơn vị duy nhất được Bộ LĐTBXH chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy các thiết bị Bảo hộ lao động theo chỉ định số 22/QĐ-ATLĐ ngày 14 tháng 03 năm 2017. Hiện nay Vinacontrol đã đánh giá cấp chứng nhận một số đơn vị trong thị trường Việt Nam.

4. Quy trình chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động:

Để chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động, các đơn vị cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy.

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng chứng nhận

Bước 3: Tiến hành lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá chứng nhận tại nhà máy

Bước 4: Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có)

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận hợp quy

5. Thời gian cấp giấy chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động:

Thời gian để đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy rơi vào khoảng 20 tới 30 ngày chưa tính thời gian thử nghiệm. Có những sản phẩm thử nghiệm đòi hỏi thời gian lâu, phức tạp thì thời gian cấp giấy chứng nhận hợp quy tùy thuộc vào thời gian thử nghiệm.

6. Chi phí chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động:

Chi phí chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động tùy thuộc vào từng thiết bị, tùy thuộc vào mức độ yêu cầu của từng tiêu chuẩn mà quy chuẩn của thiết bị đó viện dẫn tới. Để biết rõ chi phí này vui lòng liên hệ Vinacontrol

7. Lợi ích của việc chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động:

 • Nếu bạn có chứng chỉ hợp quy cho thiết bị bảo hộ lao động của mình sản xuất thì bạn sẽ có những lợi ích sau:
 • Không bị cơ quản quản lý nhà nước phạt
 • Được khách hàng đánh giá cao
 • Sản phẩm được lưu thông mà không vướng mắc về mặt pháp lý
 • Quản lý sản phẩm được tốt hơn
 • Tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, tăng giá trị cho hàng hóa….

Vui lòng liên hệ Vinacontrol để chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động.

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận HACCP

Chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận OHSAS 18001

Chứng nhận Tiêu chuẩn rừng FSC

Chứng nhận Tiêu chuẩn rừng PEFC

Chứng nhận RSPO

  

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM 

Chứng nhận hợp quy giấy

Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng

Chứng nhận hợp quy thang máy

Chứng nhận hợp quy thiết bị áp lực

Chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi

Chứng nhận hợp quy Thiết bị Bảo hộ lao động

Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

Chứng nhận CE Marking

Chứng nhận tiêu chuẩn CARB

Chứng nhận tiêu chuẩn JAS

KIỂM ĐỊNH – KIỂM TRA THIẾT BỊ

Kiểm định an toàn

Kiểm tra hàng nhập khẩu

Kiểm tra không phá hủy

Kiểm định chất lượng

Kiểm định/hiệu chuẩn đồng hồ đo

Kiểm định áp kế, van an toàn

Quan trắc môi trường lao động

ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN

Đào tạo 5S

Đào tạo ATLĐ

Đào tạo nhận thức Hệ thống Quản lý


Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn