Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

  • Chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01-1983:2016/BNNPTNT:  Thức ăn chăn nuôi – hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà.
  • Chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01-1983:2016/BNNPTNT: Thức ăn chăn nuôi – hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt.
  • Chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01-1983:2016/BNNPTNT: Thức ăn chăn nuôi – hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn.
  • Chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01-1983:2016/BNNPTNT: Thức ăn chăn nuôi – hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt.
  • Chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01-1983:2016/BNNPTNT: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01-1983:2016/BNNPTNT: Thức ăn chăn nuôi – Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.

Quy trình chứng nhận hợp quy:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét thông tin, thực hiện báo phí chứng nhận

Bước 3: Sau khi hai bên nhất trí giá cả, hai bên sẽ tiến hành xếp lịch đánh giá chứng nhận

Bước 4: Tiến hành đánh giá chứng nhận và mang mẩu về thử nghiệm

Bước 5: Tiến hành khắc phục các điều khoản không phù hợp (nếu quá trình đánh giá không có điều khoản không phù hợp thì bỏ qua bước này)

Bước 6: Cấp chứng chỉ

Bước 7: Tiến hành đánh giá giám sát hằng năm.

Các đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi hãy liên hệ Vinacontrol để được chứng nhận hợp quy.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn