Chứng nhận hợp quy sơn

Chứng nhận hợp quy sơn

1. Các loại sơn phải chứng nhận hợp quy:

Theo quy định của Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD thì tất cả các loại sơn sau đây đều phải chứng nhận hợp quy:

 • Nhóm sơn tường dạng nhũ tương
 • Nhóm sơn Epoxy
 • Nhóm sơn Alkyd

Như vậy: Các đơn vị sản xuất và nhập khẩu sơn đều phải thực hiện chứng nhận và kiểm tra chất lượng nhà nước. 

2. Đơn vị nào chứng nhận hợp quy sơn theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu?

Vinacontrol là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy sơn theo Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu. Hãy liên hệ với Vinacontrol để thực hiện chứng nhận.

Trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. Thủ tục chứng nhận hợp quy sơn:

Thủ tục chứng nhận hợp quy sơn theo Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho các đơn vị sản xuất trong nước: Các đơn vị sản xuất sơn trong nước được chứng nhận theo phương thức 5 (theo thông tư 28/2012 của Bộ KHCN), quy trình chứng nhận như sau:

 • Cung cấp thông tin sản phẩm và thông tin công ty cho Vinacontrol qua bản đăng ký chứng nhận
 • Tiến hành soạn thảo hợp đồng
 • Tiến hành đánh giá tại nhà máy và thực hiện lấy mẫu thử nghiệm
 • Cấp chứng chỉ hợp quy

Chú ý: Với các đơn vị sản xuất trong nước thì yêu cầu cần có Hệ thống quản lý ISO 9001

Thủ tục chứng nhận hợp quy sơn cho các đơn vị nhập khẩu: Với các đơn vị nhập khẩu sơn thì được chứng nhận theo phương thức 7 (theo thông tư 28/2012 của Bộ KHCN), quy trình chứng nhận như sau:

 • Đơn vị nhập khẩu tiến hành đăng ký chứng nhận sản phẩm
 • Cung cấp cho Vinacontrol các hồ sơ nhập khẩu cần thiết (Hợp đồng, hóa đơn, bill, packing list, CO, CQ, ISO 9001 (nếu có), tờ khai hải quan (có thể bổ sung sau)
 • Nộp cho Hải quan bản đăng ký chứng nhận để tiến hành lấy hàng về kho bảo quản (nếu được phép)
 • Vinacontrol sẽ cử người lấy mẫu tại kho hoặc tại cảng để đem về thử nghiệm
 • Cấp chứng chỉ hợp quy khi có kết quả

Chú ý: Với các đơn vị đăng ký chứng nhận nhiều thì Vinacontrol sẽ cấp quyền truy cập phần mềm nhập khẩu của Vinacontrol để tiến hành đăng ký qua mạng nhằm tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian

4. Ưu điểm của Vinacontrol

 • Thời gian cấp chứng nhận nhanh chóng
 • Giá thành hợp lý
 • Hỗ trợ việc công bố tại Sở Xây dựng
 • Với các đơn vị sản xuất trong nước, Vinacontrol có chức năng đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001 nên sẽ cực kỳ thuận lợi cho khách hàng về thời gian và chi phí.

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn