Chứng nhận hợp quy kính hàn, mặt nạ hàn

Chứng nhận hợp quy kính hàn, mặt nạ hàn

Theo thông tư 49/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016, các Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn bao gồm kính hàn đã được áp dụng quy chuẩn QCVN 27:2016/BLĐTBXH. Như vậy kể từ ngày thông tư này có hiệu lực – ngày 01/08/2017 thì tất cả các sản phẩm Kính hàn, Mặt nạ hàn và Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn phải thực hiện chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu.

Vinacontrol được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội chỉ định đánh giá cấp chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Đồng thời, Vinacontrol là đơn vị duy nhất được Bộ LĐTBXH chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy các thiết bị Bảo hộ lao động theo chỉ định số 22/QĐ-ATLĐ. Hiện nay, Vinacontrol là đơn vị duy nhất có chức năng chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng nhập khẩu Kính hàn, Mặt nạ hàn và các Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn. Nhiều đơn vị tại thị trường Việt Nam đã có chứng nhận đánh giá của Vinacontrol.

Quy trình thực hiện kiểm tra hàng nhập khẩu của Vinacontrol:

Bước 1: Đăng ký kiểm tra hàng nhập khẩu theo mẫu đăng ký của Vinacontrol

Bước 2: Cung cấp cho Vinacontrol các hồ sơ giấy tờ sau:

  • 3 bản đăng ký kiểm tra hàng nhập khẩu có đóng dấu
  • 1 bộ hồ sơ nhập khẩu (bản sao), gồm: Hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, packing list, tờ khai hải quan
  • 1 bản mô tả sản phẩm (nếu có)

Bước 3: Sau khi Vinacontrol nhận được các bộ hồ sơ cần thiết, Vinacontrol sẽ cung cấp các giấy tờ để chủ hàng làm các thủ tục hải quan và đưa hàng về kho bảo quản (nếu được giải phóng hàng về)

Bước 4: Vinacontrol sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng tại cảng hoặc tại kho, lấy mẫu thử nghiệm (nếu có)

Bước 5: Cấp chứng thư chứng nhận hợp quy và kiểm tra hàng nhập khẩu.

Đối với mặt hàng Kính hàn, Mặt nạ hàn và các Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn được sản xuất trong nước thì quy trình chứng nhận hợp quy như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy giấy

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá

Bước 3: Tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng tại nhà máy (nếu có ISO 9001 thì bỏ qua bước này)

Bước 4: Vinacontrol tiến hành đánh giá hợp quy tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ đánh giá

Bước 6: Vinacontrol cấp chứng nhận hợp quy.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn