Chứng nhận hợp quy gạch không nung

Chứng nhận hợp quy gạch không nung

Ngày 15/09/2014 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2014/TT-BXD ban hành quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng số hiệu QCVN 16:2014/BXD. Tiếp đó Bộ Xây dựng đã chỉ định Vinacontrol thực hiện đánh giá cấp chứng nhận/thử nghiệm 10 nhóm Vật liệu xây dựng trong tổng số 10 nhóm VLXD thuộc quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD qua các chỉ định số 1356/QĐ-BXD; chỉ định số 258/QĐ-BXD; chỉ định số 1444/QĐ-BXD. Gạch đất không nung hay còn gọi là gạch bê tông thuộc 10 nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng thuộc QCVN 16:2014/BXD, như vậy Vinacontrol là Trung tâm thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy gạch không nung hay chứng nhận hợp quy gạch bê tông.

Thế nào là chứng nhận hợp quy gạch không nung hay chứng nhận hợp quy gạch bê tông?

Chứng nhận hợp quy gạch không nung hay chứng nhận hợp quy gạch bê tông là hoạt động đánh giá hệ thống sản xuất, lấy mẫu thử nghiệm và so sánh với các tiêu chí của Hệ thống đảm bảo chất lượng và tiêu chí kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD để kết luận sản phẩm gạch không nung hay gạch bê tông đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD hay không đạt.

Thế nào là công bố hợp quy gạch không nung hay Công bố hợp quy gạch bê tông?

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Công bố hợp quy gạch không nung hay công bố hợp quy gạch bê tông là việc tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm gạch không nung hay gạch bê tông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD. Công bố hợp quy được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã được chứng nhận hợp quy. Sau khi thực hiện Công bố hợp quy thì doanh nghiệp phải nộp công bố lên Sở Xây dựng để được Tiếp nhận công bố hợp quy.

Căn cứ pháp lý để chứng nhận hợp quy gạch không nung và Công bố hợp quy gạch không nung: Chứng nhận hợp quy  và công bố hợp quy gạch không nung hay gạch bê tông dựa vào Thông tư 15/2014/TT-BXD, Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Các loại gạch không nung cần chứng nhận hợp quy?

Các loại gạch không nung dùng để xây dựng đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, bao gồm:

  • Gạch bê tông
  • Gạch bê tông nhẹ
  • Gạch bê tông khí chưng áp
  • Gạch bê tông khí không chưng áp… (gạch bê tông lát vỉa hè hay gạch bê tông tự chèn không cần chứng nhận hợp quy) .

Các quy định riêng của chứng nhận hợp quy gạch không nung và chứng nhận hợp quy gạch bê tông: Để được chứng nhận hợp quy thì doanh nghiệp phải có chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001. Vinacontrol là trung tâm có chức năng chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001 nên Vinacontrol sẽ hỗ trợ thực hiện chứng nhận hệ thống này. 

Quy trình chứng nhận hợp quy gạch không nung và chứng nhận hợp quy gạch bê tông của Vinacontrol:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá

Bước 3: Vinacontrol tiến hành đánh giá hợp quy (và đánh giá ISO 9001) tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá

Bước 5: Vinacontrol cấp chứng nhận hợp quy (và ISO 9001)

Bước 6: Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng (Vinacontrol sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện bước này)

Vinacontrol giúp gì cho doanh nghiệp để đạt được chứng nhận hợp quy?

VINACONTROL là tổ chức dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam về hoạt động chứng nhận, đào tạo, kiểm định, thử nghiệm, giám định và thẩm định giá. Vinacontrol được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy 10 nhóm Vật liệu xây dựng trong tổng số 10 nhóm VLXD thuộc quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD nên Vinacontrol đầy đủ tính pháp lý để thực hiện chứng nhận hợp quy gạch không nung, chứng nhận hợp quy gạch bê tông và các nhóm Vật liệu xây dựng khác.

Vinacontrol là trung tâm có chức năng chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001 nên Vinacontrol sẽ hỗ trợ thực hiện chứng nhận hệ thống này nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian.

Vinacontrol được tất cả các tổ chức trong và ngoài nước biết tới và chỉ định nên sử dụng chứng nhận của Vinacontrol giúp tăng thương hiệu của doanh nghiệp. Hiện nay Vinacontrol đã cấp chứng nhận Hợp quy cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Viglacera, tập đoàn Đồng Tâm, Eurowindow, An Cường, Minh Dương, Thiên Thanh, BMC….


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn