Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung

Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung

Ngày 15/09/2014 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2014/TT-BXD ban hành quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng số hiệu QCVN 16:2014/BXD. Tiếp đó Bộ Xây dựng đã chỉ định Vinacontrol thực hiện đánh giá cấp chứng nhận/thử nghiệm 10 nhóm Vật liệu xây dựng trong tổng số 10 nhóm VLXD thuộc quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD qua các chỉ định số 1356/QĐ-BXD; chỉ định số 258/QĐ-BXD; chỉ định số 1444/QĐ-BXD. Gạch đất sét nung hay còn gọi là gạch nung thuộc 10 nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng thuộc QCVN 16:2014/BXD, như vậy Vinacontrol là Trung tâm thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung hay còn gọi là chứng nhận hợp quy gạch nung.

Thế nào là chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung?

Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung (chứng nhận hợp quy gạch nung) là hoạt động đánh giá hệ thống sản xuất, lấy mẫu thử nghiệm và so sánh với các tiêu chí của Hệ thống đảm bảo chất lượng và tiêu chí kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD để kết luận sản phẩm gạch đất sét nung đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD hay không đạt.

Thế nào là công bố hợp quy gạch đất sét nung ?

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. công bố hợp quy gạch đất sét nung là việc tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm gạch đất sét nung (gạch nung) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD. Công bố hợp quy được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã được chứng nhận hợp quy. Sau khi thực hiện Công bố hợp quy thì doanh nghiệp phải nộp công bố lên Sở Xây dựng để được Tiếp nhận công bố hợp quy.

Căn cứ pháp lý để chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung và Công bố hợp quy gạch đất sét nung:Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung (chứng nhận hợp quy gạch nung) và Công bố hợp quy gạch đất sét nung dựa vào Thông tư 15/2014/TT-BXD, Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Các loại gạch đất sét nung cần chứng nhận hợp quy ? Các loại gạch được làm từ đất sét nung (bao gồm gạch đặc, gạch rỗng, gạch 2 lỗ, gạch 4 lỗ, gạch demi…) đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Các quy định riêng của chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung: Để được chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung thì doanh nghiệp phải có chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001. Vinacontrol là trung tâm có chức năng chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001 nên Vinacontrol sẽ hỗ trợ thực hiện chứng nhận hệ thống này.

Quy trình chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung của Vinacontrol:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá

Bước 3: Vinacontrol tiến hành đánh giá hợp quy (và đánh giá ISO 9001) tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá

Bước 5: Vinacontrol cấp chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung (và ISO 9001)

Bước 6: Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng (Vinacontrol sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện bước này)

Vinacontrol giúp gì cho doanh nghiệp để đạt được chứng nhận hợp quy?

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol được thành lập bởi Công ty Cổ Phần Tập đoàn Vinacontrol. Tập đoàn Vinacontrol tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK trực thuộc Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Công thương) được thành lập từ năm 1957. Với 60 năm kinh nghiệm VINACONTROL là tổ chức dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam về hoạt động chứng nhận, đào tạo, kiểm định, thử nghiệm, giám định và thẩm định giá. Vinacontrol được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy 10 nhóm Vật liệu xây dựng trong tổng số 10 nhóm VLXD thuộc quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD nên Vinacontrol đầy đủ tính pháp lý để thực hiện chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung và các nhóm Vật liệu xây dựng khác.

Vinacontrol là trung tâm có chức năng chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001 nên Vinacontrol sẽ hỗ trợ thực hiện chứng nhận hệ thống này nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian.

Vinacontrol được tất cả các tổ chức trong và ngoài nước biết tới và chỉ định nên sử dụng chứng nhận của Vinacontrol giúp tăng thương hiệu của doanh nghiệp. Hiện nay Vinacontrol đã cấp chứng nhận Hợp quy cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Viglacera, tập đoàn Đồng Tâm, Eurowindow, An Cường, Minh Dương, Thiên Thanh….

HÃY LIÊN HỆ VINACONTROL ĐỂ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HỢP QUY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn