Thông báo bổ nhiệm/miễn nhiệm cán bộ quản lý của Vinacontrol Hà Nội và Vinacontrol Lạng Sơn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm/ miễn nhiệm cán bộ quản lý của Vinacontrol Hà Nội và Vinacontrol Lạng Sơn

Chi tiết xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn