Bổ nhiệm cán bộ quản lý của Vinacontrol Hà Nội và Vinacontrol Hải Phòng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc tái bổ nhiệm/bổ nhiệm cán bộ quản lý của Vinacontrol Hà Nội và Vinacontrol Hải Phòng

Chi tiết xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn