Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Vinacontrol

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm lãnh đạo các Đơn vị thuộc Vinacontrol.

Chi tiết xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn