Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Tập đoàn Vinacontrol gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 bao gồm:

  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty - xem tại đây
  2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan - xem tại đây
  3. Danh sách người có liên quan - xem tại đây
  4. Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn - xem tại đây
  5. Bảng cung cấp thông tin về Quản trị Công ty - xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn