Báo cáo về sở hữu và thay đổi sở hữu cổ đông Vinacontrol

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol kính gửi quý cổ đông và khách hàng báo cáo về việc sở hữu cổ đông Vinacontrol.

  1. Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông - Tải về tại đây
  2. Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn - Tải về tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn