Báo cáo tài chính năm 2019

Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi đến Quý cổ đông các Báo cáo Tài chính của năm 2019.

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 - tại đây
  • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019 - tại đây

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn